Zarys fizyczno-geograficzny Stronia i okolicy

Położenie
Przynależność regionalna
Budowa geologiczna
Osobliwości geologiczne
Rzeźba powierzchni
Klimat
Warunki wodne
Gleby
Fauna i flora
Ekologiczne problemy
Wieś przodków
Galeria