Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Szkolne wybory Samorządowe za nami!!! 18 września, w poniedziałek, narodził się w "bólach" nasz Samorząd Uczniowski. Było trochę nieśmiałości, wahań i śmiechu, ale w końcu stało się! A wszystko pod okiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego - pani mgr Doroty Kurowskiej! Kampania wyborcza trwała 2 tygodnie: od 5 do 16 września! Z ciekawym i bogatym programem kandydatów można było się zapoznać na gazetce samorządowej, gdzie wisiały plakaty wyborcze. 18 września cała społeczność szkolna przystąpiła do tajnych, powszechnych i demokratycznych wyborów. Zgodnie z wolą uczniów został powołany do życia Zarząd w składzie:

Przewodnicząca: Karolina Kozik (klasa VI)
Z-ca Przewodniczącej: Anita Wicher (klasa VI)
Skarbnik:
Sekretarz:
Zapraszamy do odwiedzenia strony naszego samorządu!