Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu

Program "Szkoła w ruchu"       Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.
       W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu MEN chce zwrócić uwagę między innymi na:
- uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;
- konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;
- związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
- uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;
- podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi. Nasza szkoła w grudniu 2013 roku zgłosiła chęć udziału w Programie "Szkoła w Ruchu". Poniżej przedstawiamy działania związane z ww. inicjatywą:


Obszar 1 "Ruch w szkole"

       Priorytetem w ramach realizacji lekcji wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Stroniu, obok dążenia do osiągnięcia przez uczniów wysokiego poziomu sprawności motorycznej i umiejętności technicznych, jest ich nowatorstwo i atrakcyjność dla uczniów. Zajęcia edukacyjne prowadzone są zgodnie z nową podstawą programową. Atrakcyjność lekcji podnoszą liczne pomoce dydaktyczne oraz dobra baza, którą dysponuje nasza placówka. Jako załączniki przedstawiamy konspekty z zajęć wychowania fizycznego oraz dokumentację zdjęciową o następującej tematyce: "Gry i zabawy ruchowe z akcentem na zwinność i motorykę", "Odbicia piłki siatkowej sposobem górnym i dolnym".

Obszar 5 "Pozalekcyjne zajęcia sportowe"

      
      W ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych nasza szkoła podejmuje szereg działań promujących aktywność ruchową. Nasi uczniowie mają szansę realizować swoje pasje na zajęciach SKS (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy).
      Od kilku lat regularnie uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na basen do Wadowic. Tam podzieleni na grupy według stopnia zaawansowania uczestniczą w lekcjach nauki pływania pod fachową opieką instruktorów. Zajęcia te cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
      W ramach corocznej akcji "Ferie w szkole" uczniowie mają okazję aktywnie spędzić czas w czasie przerwy od zajęć lekcyjnych. Podczas ferii nasza szkoła przedstawia uczniom bogatą ofertę zajęć sportowych (tenis stołowy, koło BRD, piłka nożna, liga szachowa).
      Nasi uczniowie regularnie biorą udział w różnego rodzaju cyklicznych zawodach sportowych: Turniej tenisa stołowego o "Puchar Niepodległości", "Turniej 4 żywiołów w piłce nożnej", zawody w piłce nożnej "Turniej o Puchar Tymbarku".
      W ramach zajęć koła BRD nasi uczniowie często uczestniczą w zajęciach organizowanych w miasteczkach ruchu drogowego (Wieprz, Skawina, Raba Wyżna).
      Kolejną inicjatywą podejmowaną przez naszą szkołę jest promocja roweru jako środka aktywności ruchowej. W ramach akcji "Odblaskowa szkoła" uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do zaprzyjaźnionych szkół z Łękawicy i Brodów. Podczas spotkania z uczniami nasi zawodnicy startujący w zawodach BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) zaprezentowali pokaz bezpiecznej jazdy po rowerowym torze przeszkód. Zaprezentowany poziom naszych zawodników, a także puchary i zdjęcia zrobiły ogromne wrażenie uczniach.

Obszar 6 "Zajęcia zorganizowane"

      W ramach tego działania nasza szkoła zorganizowała dwudniowe zawody Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów BRD. Partnerami tego przedsięwzięcia były placówki: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie, Urząd Gminy w Stryszowie, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Lokalna Grupa Działania "Gościniec 4 Żywiołów" z Lanckorony. Patronat honorowy nad zawodami objął Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa. W skład komitetu honorowego wszedł m.in. Pan Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty.
      Tradycją naszej szkoły jest promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nasi uczniowie od lat należą do ścisłej czołówki województwa małopolskiego i kraju w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Jednym z elementów przygotowania się do tych zawodów jest udział w Ogólnopolskiej Lidze Mistrzów BRD.
      Liga Mistrzów BRD to cykl zawodów rozgrywanych w okresie ferii. Skupia najlepsze drużyny w kraju (zawody rozgrywane są w dwóch kategoriach - dla szkół podstawowych i dla gimnazjów). W każdym roku odbywa się kilka eliminacji, każda w innym województwie. W tym roku oprócz eliminacji w Stroniu, odbyły się jeszcze dwie (Mazańcowice - woj. śląskie oraz Włoszczowa - woj. świętokrzyskie). Na starcie w Stroniu zameldowało się aż 18 drużyn z kraju (z 10 województw) na czele z aktualnymi mistrzami kraju - Koluszkami (woj. łódzkie) - w kategorii szkół podstawowych i Czarną (woj. podkarpackie) - w kategorii gimnazjów.
      Honoru województwa małopolskiego w kategorii szkół podstawowych broniła oczywiście nasza szkoła - SP Stronie (Mistrzowie Polski z roku 2012, 5 drużyna Mistrzostw Europy z roku 2012) .
      Zawodnicy rywalizują ze sobą w 3 konkurencjach: test z przepisów ruchu drogowego, pokonywanie rowerowego toru przeszkód, praktyczne udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Sędziami zawodów są policjanci oraz ratownicy medyczni Państwowej Straży Pożarnej.
      Zawody są okazją nie tylko do skonfrontowania umiejętności na tle swoich rówieśników z innych województw, z którymi rywalizujemy podczas zawodów krajowych. To także okazja do zabawy, integracji, wymiany doświadczeń, czy to w gronie dzieci czy też pomiędzy trenerami i organizatorami. Najważniejszą ideą zawodów jest promocja bezpiecznego poruszania się po drogach oraz propagowanie roweru jako środka aktywności ruchowej.
      Innym działaniem w ramach tego obszaru jest z pewnością organizacja Dnia Sportu. Tradycyjnie 1 czerwca każdego roku uczniowie swoje święto spędzają na sportowo. Każdy uczeń może sprawdzić swoje umiejętności ruchowe. Oprócz konkurencji indywidualnych rozgrywane są także drużynowe (klasowe).

Obszar 7 "Zajęcia niezorganizowane"

      Tradycją naszej szkoły jest promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nasi uczniowie od lat należą do ścisłej czołówki województwa małopolskiego i kraju w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz w Ogólnopolskiej Lidze Mistrzów BRD. Do największych naszych sukcesów z pewnością możemy zaliczyć Mistrzostwo Polski z roku 2012 w Turnieju BRD, III miejsce w Polsce w Turnieju BRD z roku 2009, V miejsce w Mistrzostwach Europy w Turnieju BRD. W roku 2014 okazaliśmy się najlepszą drużyną w kraju w Ogólnopolskiej Lidze Mistrzów BRD.
      Odnosimy również duże sukcesy w konkursie "Odblaskowa szkoła". Jest to akcja organizowana przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty. W roku 2012 zajęliśmy VI miejsce w województwie małopolskim, w roku 2013 IV miejsce na 302 sklasyfikowane szkoły.
      Wszystkie te sukcesy są efektem żmudnej pracy nauczycieli. Ich pasja i zaangażowanie zachęca uczniów do podejmowania aktywności fizycznej, odkrywania swoich talentów. W ramach zajęć Koła BRD uczniowie doskonalą umiejętności bezpiecznego poruszania się rowerem po torze przeszkód oraz miasteczku ruchu drogowego, poznają trudną sztukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz poznają tajniki przepisów ruchu drogowego.
      Poprzez udział w ww. zajęciach uczniowie podnoszą poziom aktywności sportowej oraz rozwijają swoje zainteresowania.

Obszar 8 "Aktywność w gronie rodziny"

      Uważamy, iż wspólne przeżywanie zwycięstw i porażek, wspólnie zmaganie się ze swoimi słabościami jest najlepszym sposobem na integrację w gronie rodziny. Dlatego też w naszej ofercie znajdują się zajęcia adresowane dla dzieci oraz ich rodziców. W każdy piątek w godzinach popołudniowych odbywają się zajęcia sekcji tenisa stołowego. Są one okazją do tego aby w jednym czasie, na tej samej sali gimnastycznej, wspólnie spędzali czas uczniowie ze swoimi najbliższymi (rodzicami, rodzeństwem). Dwa razy do roku ("Turniej Mikołajkowy" oraz "Dzień Dziecka") organizowane są zawody w tenisie stołowym dla zainteresowanych.
       Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony rodziców jak i uczniów.Załączniki:


Zobacz zdjęcia "Obszar 1"

Zobacz zdjęcia "Obszar 5"

Zobacz zdjęcia "Obszar 6"

Zobacz zdjęcia "Obszar 7"

Zobacz zdjęcia "Obszar 8"