O szkole...

Budynek szkoły


      Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu jest placówką publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Stryszów. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Krakowie.       W szkole znajduje się:
- biblioteka z bogatym księgozbiorem oraz trzema komputerami z dostępem do internetu,
- pracowna komputerowa złożona z 14 stanowisk z dostępem do internetu,
- sala gimnastyczna,
- zastępcza sala gimnastyczna,
- salka gimnastyki korekcyjnej wyposażona w nowoczesny sprzęt sportowy,
- wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej,
- świetlica,
- szatnie.