Samorząd szkolny - rok szkolny 2016/2017

Przewodniczący: Adrian Odrowąż

Zastępca: Julia Wicher

Sekretarz: Karolina Gnojek

Sekcja porządkowa:
Przewodniczący:
Członkowie:

Sekcja dyskotekowa:
Przewodniczący:
Członkowie:

Sekcja dekoracyjna:
Przewodniczący:
Członkowie: