Inauguracja roku szkolnego 2005/2006

      Rok szkolny 2005/2006 rozpoczął się w Szkole Podstawowej od udziału w uroczystej Mszy Świętej. Następnie uczniowie, rodzice i nauczyciele spotkali się w pachnącej nowością nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Jej oficjalne oddanie nastąpi po wybudowaniu parkingu, ogrodzenia, chodników i dróg dojazdowych. Wszyscy z utęsknieniem czekają na to wielkie wydarzenie, które otworzy nowy etap w historii strońskiej szkoły.       W części oficjalnej dyrektor pan Jan Gębala przedstawił i powitał I - klasistów. Gromadka ta liczy 25 uczniów. Przypomniał także o wydarzeniach sprzed 66 lat. O tej największej tragedii narodu polskiego, która rozpoczęła się 1 września 1939 r. nam Polakom nigdy nie wolno zapomnieć. Polacy w tej wojnie ustanowili kilka bardzo smutnych rekordów - zginął co 5 Polak (6 mln 28 tys. zabitych).       Do strońskiej szkoły uczęszcza 165 uczniów, w tym 85 dziewcząt i 80 chłopców. W bieżącym roku szkolnym uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wielu dodatkowych zajęciach. W szkole działa koło redakcyjne wydające gazetkę szkolną "ECHO", koło polonistyczne, informatyczne, matematyczne i ekologiczne.       Uczniowie mogą pracować na rzecz szkoły oraz społeczności lokalnej w Samorządzie Uczniowskim. Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą drużynę piłki nożnej, która bierze udział w rozgrywkach ligi żaków podokręgu wadowickiego oraz prowadzą sekcje tenisa stołowego.       W soboty organizowane są przez panią Renatę Kopacz wyjazdy na basen. Uczniowie z wadami postawy ciała mogą uczęszczać na zajęcia gimnastyki korekcyjnej.       W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie klasy III przygotowani przez swoją wychowawczynię panią mgr Renatę Kopacz.

    

Zobacz zdjęcia z uroczystości!