Historia

"Miarą wartości człowieka
jest jego przydatność w społeczeństwie".      Pierwsze wzmianki o zorganizowaniu nauczania we wsi Stronie pochodzą z lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Nauczanie odbywało się w domach mieszkańców wsi.
      Pierwszym nauczycielem w Stroniu był Bartłomiej Szablowski. Wyżej wspomniany oraz jego brat Józef, który był pisarzem w klasztorze oo bernardynów w Kalwarii przekazywali swoje wiadomości ucząc dzieci czytania i pisania.
      Nauka odbywała się przeważnie w czasie długich zimowych wieczorów. Pisać uczono się używając do tego tabliczek i rysika.
Szkoła, zwana 4-klasową szkołą ludową dawała dzieciom podstawy do poznawania dziejów ojczystych w czasie gdy ruch patriotyczny pod zaborami zaczął się znowu silnie odżywać.
      Z początkiem XX wieku niektórzy chłopcy zaczęli uczęszczać do szkoły ludowej w Lanckoronie, w której uczono się języka niemieckiego wymaganego przy egzaminie wstępnym do gimnazjum.
      Spośród tych uczniów wielu ukończyło naukę w gimnazjach w Wadowicach i Krakowie oraz studia wyższe i potem już w Polsce niepodległej zajęli różne stanowiska w służbie państwowej i wojskowej. Wymienić należałoby spośród strońskich uczniów tamtych czasów nazwiska tych, którzy przynieśli chwałę i wpisali się w historię nie tylko naszej wsi ale niejednokrotnie Ojczyzny. Należą do nich: Jan Mazyrkiewicz - późniejszy sędzia, Baltazar Stawowy - późniejszy inspektor szkolny, Wojciech Studnicki, który służył później we francuskiej Legii Cudzoziemskiej, Antoni Leńczowski, Karol Półka, Józef Oleksy - żołnierze Legionów Polskich, Józef Bochenek - zamordowany w Oświecimiu, pułkownik WP Karol Leńczowski - oficer 3 pułku Legionów Polskich a po wojnie pracownik Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych RP, prof. dr Franciszek Leńczowski - kapitan WP - uczestnik obu wojen światowych, wiceminister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Londynie. Szkoła lanckorońska posiada swą starą metrykę zapoczątkowaną już w XVI w. Nasza niestety - nie ma dokumentów źródłowych od odzyskania niepodległości do zakończenia wojny.

      Szkołę w Stroniu wybudowano w 1931 r. Do 1931 roku nauka odbywała się w budynkach wynajętych. Kronikę zaczęła pisać w 1947 r. pani Aleksandra Bujak - kierowniczka szkoły w latach 1946-1949. Następnie rejestru wydarzeń dokonywali kolejni kierownicy szkoły - Pan Gabriel Mazurkiewicz (1949-1962), Pan Władysław Huber (1962-1984) i Pani Maria Gębala (1984-1991). Od 1991 roku dyrektorem szkoły jest Jan Gębala. Opis działalności szkoły w kronice jest ściśle związany z historią Stronia w tym okresie.

Ważniejsze daty tej kroniki to:
1951 r. - zorganizowanie przedszkola,
1955 r. - szkoła otrzymała telefon,
1962 r. - szkołę zelektryfikowano,
1962 r. - pierwszy telewizor w Stroniu (szkoła),
1963 r. - elektryfikacja wsi,
1963 r. - oddano do użytku nowy sklep (na wprost szkoły)
1965-1968 r. - rozbudowa szkoły i budowa siedziby Gromadzkiej Rady Narodowej,
1966 r. - seria pożarów w Stroniu,
1969 r. - budowa kuchni i jadalni przez hutę "Zabrze"
1969 r. - likwidacja Gromadzkiej Rady Narodowej,
1974 r. - rozpoczęcie budowy Domu Nauczyciela w Stroniu
1975 r. - likwidacja powiatów - reforma admnistacyjna - utworzenie woj. bielskiego,
1975 r. - oddanie do użytku Domu Nauczyciela,
1976 r. - utworzenie w Stroniu Zbiorczej Szkoły Gminnej,
1983 r. - remont Domu Nauczyciela (wykonanie centralnego ogrzewania i doprowadzenie wody),
1986 r. - otwarcie przedszkola w Stroniu,
1987 r. - wybudowanie boiska do piłki ręcznej,
1990 r. - pierwsze wolne wybory do Rady Gminy,
1990 r. - do szkoły wraca religia,
1992 r. - dziewczęta strońskiej szkoły wicemistrzem województwa bielskiego w piłce ręcznej,
1994 r. - przejęcie szkoły przez Gminę od Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku,
1995 r. - zakupiono pierwsze komputery do szkoły,
1999 r. - reforma oświaty - szkoła podstawowa szkołą 6-letnią od 1 września,
2001 r. - opracowano dokumentację techniczną i otrzymano pozwolenie na rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej.
2002 r. - w kwietniu rozpoczęto budowę sali gimnastycznej: I etap - stan surowy (Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych, Inżynieryjnych i Hydrotechnicznych-Jan Rzepa i Edward Plecki. Spółka jawna,
34-100 Wadowice ul. Wenecja 4),
2003 r. - październik - przetarg na budowę sali gimnastycznej: II etap-stan wykończeniowy z instalacjami (Zakład Ogólnobudowlany- Wojciech Pieróg, 34-400 Maków Podhalański, Grzechynia 8).


      Dzieje oświaty w naszej wiosce w okresie wcześniejszym nie zostały udokumentowane. Czas pokrywa pyłem niepamięci nawet wydarzenia duże i ważne. Są wioski i miasta, które swój rodowód i historię upamiętniły w postaci monografii, które stanowią wielką wartość w przyszłych pokoleniach danej miejscowości.
      W historii każdej wioski są czyny i osiągnięcia, które powinny trwać w ludzkiej pamięci jako dowód uznania dla ludzi, którzy z dużym samozaparciem poświęcali własny czas, siły i zdrowie z miłości dla ojczyzny i bliźnich. Niech pamięć i uznanie dla ich osobowości stanowi odpowiedni przykład dla kolejnych pokoleń.