Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej gminie

      W czwartek, 13 października 2005 roku, w Restauracji "Dwór Senator" w Zakrzowie odbyła się miła uroczystość wręczenia Nagród Wójta i Nagród Dyrektorów dla zasłużonych nauczycieli gminy Stryszów. Uroczystość poprzedziła Dzień Edukacji Narodowej.

       W spotkaniu uczestniczyło 125 osób w tym Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach, Pan mgr Andrzej Szafrański, Wizytator, Pani mgr Elżbieta Graca, przedstawiciele organu prowadzącego w osobach: Wójt Gminy Stryszów - Pan mgr Jan Wacławski i Skarbnik Gminy Stryszów - Pani mgr Maria Studnicka oraz nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych i byli pracownicy szkół i przedszkoli.       Podczas gali władze oświatowe podkreśliły, że gmina Stryszów należy do ścisłej czołówki w powiecie i województwie pod względem wyników osiąganych przez uczniów w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i sprawdzianach ogólnopolskich dla uczniów klas szóstych oraz egzaminach dla uczniów klasy trzeciej gimnazjum. Wyniki te świadczą bardzo dobrze o jakości kadry nauczycielskiej pracującej w stryszowskich szkołach.

      Nagrody i honorowe dyplomy z rąk Wójta Jana Wacławskiego odebrali następujący dyrektorzy: Janina Paszta - dyrektor Gimnazjum w Zakrzowie, Małgorzata Ryś - dyrektor Przedszkola w Stroniu, Marek Kwartnik - dyrektor Szkoły Podstawowej w Łękawicy i Jan Gębala - dyrektor Szkoły Podstawowej w Stroniu. Nagrody dyrektorskie otrzymali następujący nauczyciele: Renata Kopacz, Małgorzata Porębska, Agnieszka Stuglik, Józefa Fabia i Teresa Matuszyk ze SP w Stroniu, Krystyna Gębala, Zofia Kasprzycka-Haranek, Danuta Paczyńska i Władysława Siwek ze SP w Dąbrówce, Urszula Mika, Jolanta Pająk, Beata Sadzikowska i Danuta Uznańska ze SP w Stryszowie, Maria Kruk, Barbara Leśniak, Teresa Studnicka i Wanda Żmija ze SP w Łękawicy, Grażyna Biłko, Izabella Czaicka-Mrowiec, Anna Goryl i Bernadetta Sarnowska z Gimnazjum w Zakrzowie, Elżbieta Petrilak z Przedszkola w Stroniu oraz Jolanta Kruk i Jolanta Studnicka z Przedszkola w Stryszowie. Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach, Pan Andrzej Szafrański wręczył akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego następującym nauczycielom: Jolanta Kruk (Przedszkole w Stryszowie), Elżbieta Mamcarczyk (SP Dąbrówka), Lucjan Pająk (SP Stryszów) oraz Jolancie Kozik, Jolancie Pilch, Annie Zawiła i Marii Pióro (SP Stronie).        Spotkania nauczycieli, pracowników oświaty oraz organu prowadzącego i nadzorującego z okazji Dnia Edukacji Narodowej mają wieloletnią tradycję w gminie Stryszów. Zawsze ich organizatorem był i jest Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Stryszowie. W bieżącym roku ten uroczysty wieczór uświetnił występ uczniów Gimnazjum w Zakrzowie. Uczestnicy spotkania po kolacji swoje święto uczcili lampką szampana i pysznym ciastem.

    

Zobacz zdjęcia z uroczystości!