Niezbędnik szóstoklasisty

Przed Wami pierwszy ważny egzamin - sprawdzian po podsumowujący edukację w szkole podstawowej.

Przed sprawdzianem!
Dużo czytaj, nabierzesz sprawności gramatycznej i ortograficznej. Zawsze próbuj rozwiązać zadanie nawet, jeśli wydaje się trudne.

Podczas sprawdzianu!
Czytaj uważnie, ze zrozumieniem i do końca polecenia. Odpowiadaj dokładnie na pytania.

Aby lepiej przygotować się do sprawdzianu zapoznaj się ze stroną Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Można znaleźć tam szereg ważnych informacji, pomocnych w przygotowaniu się do sprawdzianu.      Ogólnopolski sprawdzian szóstoklasistów odbędzie się już po raz czwarty. Test, będący sprawdzianem umiejętności, które uczeń nabył w szkole podstawowej, oceni pięć ważnych umiejętności:
1. Czytanie
2. Pisanie
3. Rozumowanie
4. Korzystanie z informacji
5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce.

      Na sprawdzianie badany będzie poziom opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań, które są podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Sprawdzian nie będzie wykraczał poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Szóstoklasisto, pamiętaj!

      Sprawdzian musisz napisać. Jeśli do niego nie przystąpisz, nie możesz rozpocząć nauki w gimnazjum. Wyniki sprawdzianu nie będą miały jednak wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. Po otrzymaniu testu do ręki najpierw sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Następnie zapisz swój indywidualny kod i datę urodzenia w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego. Masz obowiązek zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego. W razie wątpliwości możesz poprosić o ich wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego.

Życzymy połamania piór na egzaminie!