Program

Godz. 10.00
Msza święta w intencji uczniów, nauczycieli, rodziców oraz samorządowców gminy Stryszów w Kościele Parafialnym pw. Św. Anny w Zakrzowie

Godz. 11.30
Uroczystość poświęcenia i oddania do użytku sali gimnastycznej:
- powitanie gości przez dyrektora,
- poświęcenie krzyża i sali,
- przecięcie wstęgi,
- odśpiewanie hymnu państwowego,
- przemówienie wójta gminy Stryszów,
- przemówienie dyrektora szkoły,
- przemówienia zaproszonych gości,
- część artystyczna.


Godz. 13.00
Obiad dla zaproszonych gości