Fragmenty przemówienia Dyrektora Szkoły Pana mgr Jana Gębali

Szanowni Państwo! Drodzy uczniowie!

       Od wielu lat marzyłem o dniu w którym będę mógł poinformować, że sala gimnastyczna w Stroniu została oddana do użytku.
       W życiu każdego środowiska są takie wydarzenia, takie daty, które tworzą jego historię. Dzisiejszy dzień do takich należy. Oddajemy obiekt, który będzie służył nam i przyszłym pokoleniom. Uczniowie korzystają z tego obiektu od 1.09.2005 r. Jest to więc sala sprawdzona. Roczny test użytkowania przeszła pozytywnie. Poślizg związany z oficjalnym oddaniem był następstwem budowy kanalizacji i zagospodarowania terenu wokół szkoły.
        W swoim przemówieniu pominę rys monograficzny szkoły i historię budowy sali gimnastycznej. Tak historia budowy sali gimnastycznej jak i rys monograficzny są przedstawione w ulotce (folderze), który Państwo otrzymali przed wejściem na salę gimnastyczną. Szczęśliwa cyfra w historii strońskiej szkoły to 37 (pierwszy budynek szkolny - 1931, rozbudowa - 1968, 2005 - zakończenie budowy sali gimnastycznej). Sport w strońskiej szkole jest tą dziedziną życia, która szczególnie pozytywnie wyróżnia nas na mapie gminy, powiatu i województwa. Dowodami licznych sukcesów są puchary, dyplomy, medale i fotografie z różnych zawodów. Autorzy głównych sukcesów zostali przedstawieni w folderze, który Państwo otrzymali. Sport szkolny jest dzisiaj najbliższy ideałom olimpijskim: to sport wolny od dopingu, pieniędzy i burt na stadionach.
        Sport nie jest celem w samym sobie, a bardzo istotnym środkiem w procesie wychowania młodzieży i jej wszechstronnego rozwoju. Sport to droga właściwa dla upowszechniania dobrych i zdrowych pasji życiowych. Sport to magnes i siła, która przyciąga. Daje ruch, radość i rozwój.
       Nasz Papież Jan Paweł II wypowiedział słowa "Sport to najlepsza droga do pokonywania granic". Wprawdzie nie każdy może bić rekordy świata, ale każdy może uprawiać sport na miarę własnych możliwości. Sport to walka z samym sobą, z własnymi słabościami, lękami i zahamowaniami. Jest wartością piękną i wartą wysiłku.
       Piękną i szlachetną cechą sportowej rywalizacji jest rozwijanie własnego charakteru poprzez zmaganie się ze stresem, niepowodzeniem, bólem i wysiłkiem. Sportowa rywalizacja to zmaganie się z tym wszystkim co stanowi przeszkodę także w codziennych sytuacjach. Sport odgrywa ważną rolę w życiu młodego. Ma ogromny wpływ na jego sprawność oraz rozwój intelektualny i duchowy. Człowiek mało sprawny, lękliwy i sfrustrowany łatwo popada w depresję. Ułomność tą nazywamy cherlactwem. Cherlawość fizyczna łatwo przenosi się na psychiczną i stąd liczne fobię, lęki, frustrację, brak pewności siebie i różne formy patologii społecznej jak: alkohol, tytoń, narkotyki, sekty i gangi. Tu rodzi się pytanie czy nie jest słuszne by dla dobra tych i przyszłych pokoleń zadbać o rozwój sportu szkolnego? Odpowiedź sama ciśnie się na usta - tak. Jak to jednak zrobić, kiedy tak wielu szkołom brakuje podstawowej bazy sportowej (brak sal gimnastycznych, boisk, a nawet piłek). Tu z prawdziwą satysfakcją możemy powiedzieć - w naszej gminie jest bardzo dobrze. Posiadamy 5 szkół i wszystkie mają salę gimnastyczną oraz boiska szkolne na zewnątrz. Efekt zaangażowania, wiedzy, umiejętności, entuzjazmu dyrektorów szkół i samorządowców gminy Stryszów w rozwój bazy oświatowej i sportowej w latach 1993-2006 jest przedstawiony w folderze, który Państwo otrzymaliście.


Szanowni Państwo!! Drodzy uczniowie!!
        Aby budować trzeba wolę, wiedzę i działanie skupić w jedno. Wcześniej trzeba jednak je mieć. Jeśli nie tworzymy, nie działamy i nie pozostawiamy żadnego śladu po sobie to jest to czas stracony. Rzymski poeta Horacy wiele setek lat temu powiedział "NON OMNIS MORIAR" - "NIE WSZYSTEK UMRĘ". Miał świadomość, że człowiek poprzez swoje czyny i dokonania stawia sobie trwały pomnik. Taki trwały pomnik pozostawiają po sobie samorządowcy gminy Styszów w postaci 5 rozbudowanych szkół, wybudowanie 5 sal gimnastycznych, 1 przedszkola i 1 stadionu. W czasach kiedy wiele szkół na wsiach przestało istnieć, w naszej gminie nastąpił rozwój bazy oświatowej.


Szanowni Państwo! Drodzy uczniowie!
        Mam nadzieję, że ten obiekt stanie się pomostem do lepszej przyszłości. Może dzięki tej inwestycji zostanie odkryty talent na miarę naszych wspaniałych olimpijczyków. Marzenia o równości szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej i miejskiej dla naszej gminy się zrealizowały. Dorównujemy szkołom miejskim nie tylko bazą ale i wynikami. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie klasy VI naszej szkoły w ogólnopolskim sprawdzianie osiągnęli wynik na poziomie 9 stanina (31,26 pkt.). Jest to wynik znacznie wyższy od średniej w powiecie czy województwie.
        Jestem dumny z wielu powodów. Powodem do dumy i satysfakcji są: wspaniali uczniowie (bardzo dobre wyniki sportowe i dydaktyczne), dobra kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły, wzorowi partnerzy społeczni - mam na myśli: rodziców, strażaków, Klub LKS Żarek Stronie, Koło Gospodyń Wiejskich, dobra współpraca z organem prowadzącym i nadzorującym, dobra baza.
       Kończąc pragnę wszystkim czcigodnym gościom, których obecność jest dowodem sympatii dla strońskiej szkoły podziękować za przybycie. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niech każdy dzień w życiu Państwa przynosi to co dobre i piękne. Niech niesiony kaganek oświaty daje Wam radość, zadowolenie, satysfakcję, uśmiech i szacunek tych dla których pracujecie.