Promocja "Odblaskowej szkoły" w naszej szkole       Strońska szkoła od lat prowadzi działania profilaktyczne w zakresie bezpiecznego poruszania się przez dzieci w drodze do i ze szkoły. Nie inaczej jest w obecnym roku szkolnym. We wrześniu szkoła zgłosiła swój akces w konkursie "Szkoła odblaskowa" organizowanym przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

       Akcja trwa od września do listopada, a jej celem jest popularyzacja bezpiecznego poruszania się po drogach przez uczniów. Nauczyciele strońskiej szkoły wyznaczyli sobie bardzo ambitne zadania w tym zakresie. W poprzedniej edycji nasza szkoła uzyskała certyfikat najlepszej szkoły w powiecie wadowickim a w klasyfikacji ogólnej zajęła wysokie IV miejsce.

       Uczniowie często nie zdają sobie sprawy z występujących na drodze zagrożeń - bywają nieostrożni, są mało spostrzegawczy, nie potrafią analizować sytuacji, nie dostrzegają skutków swoich zachowań. Dlatego tak ważna jest profilaktyka oraz wychowywanie młodego pokolenia.

       By dziecko stało się samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego, zadbało o własne bezpieczeństwo należy je do tego przygotować kierując się zasadą "im wcześniej tym lepiej". O ile bowiem trudno jest zwalczyć złe nawyki u dorosłych, o tyle łatwo jest wpoić dobre zasady dzieciom. Celem udziału w konkursie "Odblaskowa szkoła" jest promocja zasad i przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie dobrych nawyków. Koordynatorem konkursu w strońskiej szkole jest mgr Tomasz Gębala.

    

Zobacz zdjęcia z uroczystości!