Wyjazdy na basen       Już po raz kolejny nasza szkoła bierze udział w programie nauki pływania w ramach projektu "Już pływam" realizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego i Gminę Stryszów.

       Programem objętych jest 30-stu uczniów, podzielonych na dwie grupy. Każda z grup realizuje dwadzieścia godzin nauki pływania na krytej pływalni w Suchej Beskidzkiej.

       Zajęcia na basenie są nie tylko doskonałą formą spędzania wolnego czasu, pozwalają również uczniom podnosić swoje umiejętności pływackie oraz doskonalić sprawność ruchową. Niektóre dzieci oswajają się tylko z wodą, ale inne potrafią zaskakiwać swoich instruktorów kondycją i talentem pływackim.

    

Zobacz zdjęcia!