Dni wolne od zajęć dydaktycznych
      W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły w porozumieniu z Gronem Pedagogiczny i Samorządem Uczniowskim, ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, w wymiarze 6 dni w następujących terminach:

Data

Wydarzenie

22.12. 2015 r. Wtorek - wigilia szkolna
4.01. 2016 r. Poniedziałek - przed świętem Trzech Króli
5.01. 2016 r. Wtorek - przed świętem Trzech Króli
5.04. 2016 r. Wtorek - sprawdzian szóstoklasistów
2.05. 2015 r. Poniedziałek - Święto Flagi Państwowej
27.05. 2015 r. Piątek - po święcie Bożego Ciała

      W/ w dni odbędą się zajęcia wychowawczo - opiekuńcze.