Turniej BRD       Obecny rok szkolny jest już kolejnym w którym nasza szkoła bierze udział w projekcie "owoce w szkole". Jest to program skierowany do uczniów klas I - III szkół podstawowych. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

      Firma z którą współpracujemy jest zatwierdzonym przez Agencję Rynku Rolnego dostawcą warzyw i owoców do szkół w ramach rządowego programu "Owoce w szkole". Produkty, które dostarczają pochodzą w 100-tu procentach od polskich rolników i sadowników oraz posiadają wszystkie wymagane atesty wystawiane przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.