Program Mały Mistrz       Miło jest nam poinformować, iż nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym została zakwalifikowana do ogólnopolskiego programu Mały Mistrz. Program skierowany jest do dzieci z klas I szkół podstawowych, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

       W ramach programu jedna z lekcji wychowania fizycznego w tygodniu będzie prowadzona wspólnie przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciela wychowania fizycznego. Oprócz tego szkoła otrzymała sprzęt sportowy za kwotę 1500,00 zł.

       Ideą programu jest zdobywanie przez uczniów odznak sportowych, które są wklejane do specjalnej legitymacji "Małego Mistrza". Uczniowie, którzy zdobędą wszystkie odznaki zdobędą na koniec roku tytuł "Małego Mistrza".

       Więcej informacji można znaleźć w tym miejscu: http://www.malymistrz.pl