Szkoła odblaskowa       6 edycja Odblaskowej Szkoły za nami. Konkurs adresowany jest do wszystkich szkół podstawowych w województwie małopolskim. Szczytna idea i z roku na rok większy rozmach przedsięwzięcia powoduje, iż staje się on niezwykle rozpoznawalnym i prestiżowym konkursem. Tym bardziej cieszy fakt, że nasza szkoła po raz kolejny znalazła się w gronie wyróżnionych szkół. Za wyjątkiem pierwszej edycji, w której nie braliśmy udziału w kolejnych 5 uzyskiwaliśmy tytuł laureata konkursu. Aby dostąpić tego zaszczytu trzeba w końcowej klasyfikacji zająć miejsca w pierwszej dziesiątce. W tym roku naszej szkole przypadło 9 miejsce. Sztuka to niezwykła, ponieważ w każdej edycji staruje ok. 400 szkół! W poprzednich latach zajmowaliśmy odpowiednio: 10, 6, 4, 3 miejsca.

      Organizatorami tej akcji byli: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, partnerami akcji byli: Małopolski Urząd Wojewódzki, Małopolski Urząd Marszałkowski oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

       Celem akcji było zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Ponadto założeniem akcji było zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność wypełnienia ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

       Pamiątkową statuetkę oraz czek w wysokości 1,5 tys. zł. nasi uczniowie odebrali z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Pana Aleksandra Palczewskiego.

      "Mocno wierzymy w to, iż tak naprawdę największą nagrodą jest bezpieczeństwo naszych dzieci. Kamizelki odblaskowe, elementy odblaskowe oraz wiedza jaką wyniosły ze spotkań z policjantami z pewnością zaprocentuje" - zaznaczył koordynator akcji w strońskiej szkole Tomasz Gębala.

      Uroczyste podsumowanie akcji odbyło się 16 grudnia 2015 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

      Podsumowanie akcji połączone było z występem popularnego wśród dzieci zespołu "Centrum Uśmiechu".

    

Zobacz zdjęcia z uroczystości!