Święto Edukacji Narodowej       Pracownicy stryszowskiej oświaty spotkali się 14 października 2014 z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Stroniu. Wśród zaproszonych obecni byli przedstawiciele samorządu lokalnego - wójt gminy Jan Wacławski oraz skarbnik gminy Maria Studnicka, a także starszy wizytator Barbara Gancarczyk. Część oficjalną poprzedził występ utalentowanego rodzeństwa Sary i Dawida Paczyńskich, którzy zaprezentowali bardzo ambitny, a zarazem melodyjny program kameralny - złożony z elementów muzyki klasycznej i współczesnej.

       Wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski podkreślił znaczące efekty pracy samorządu lokalnego i jednostek organizacyjnych na niwie oświaty, dbałość o poprawę bazy lokalowej i materialnej szkół oraz wydatkowanie dodatkowych środków na zajęcia pozalekcyjne. Za serce włożone w nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży, za dobre wyniki w egzaminach zewnętrznych - w sprawdzianie dla uczniów klas VI i egzaminie dla gimnazjalistów, za udział w licznych konkursach; w tym laureatów i finalistów szczebla małopolskiego, za sukcesy na niwie sportowej Wójt złożył nauczycielom gorące podziękowania i słowa uznania. Coraz większe nakłady materialne i ciągłe zaangażowanie w pracę edukacyjną i wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży powinny zaprocentować w przyszłości dla dobra Małej Ojczyzny Gminy Stryszów, dla naszego regionu i dla Polski.

       Za osiągnięcia, zaangażowanie i sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej Wójt Gminy przyznał nagrody dla dyrektorów szkół i przedszkoli. Nagrody Wójta 2014r.
1. mgr inż. Jan Gębala
2. mgr inż. Lucjan Pająk
3. mgr Lucyna Wacławska
4. mgr Janina Paszta
5. mgr Małgorzata Ryś
6. mgr Barbara Bruzda
7. mgr Tomasz Gębala
8. mgr Bogdan Radwan

Dyrektor Jan Gębala wręcvzył Nagrody Dyrektora 2014. nauczycielom strońskiej szkoły:
1. mgr Teresa Okarmus
2. mgr Joanna Kachnic
3. mgr Anna Zawiła

    

Zobacz zdjęcia z uroczystości!