Pasowanie pierwszoklasistów


       Na dzień kiedy dzieci z kl. I staną się pełnoprawnymi uczniami czekają bardzo niecierpliwie. Poprzedzają go liczne przygotowania -uczniowie poznają swoją szkołę , kolegów, swoje prawa ale też i obowiązki. Wspólnie z wychowawcą przygotowują również całą uroczystość. Tego dnia zdają swój pierwszy szkolny egzamin przed dyrektorem szkoły, nauczycielami i rodzicami. To wspaniała lekcja patriotyzmu.
       19 listopada 2013 r. uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście przyjęci do grona społeczności szkolnej. Akt ślubowania i pasowania poprzedziła część artystyczna przygotowana przez uczniów i wychowawczynie, p. Joannę Kachnic i R. Kopacz. Dzieci miały okazję zaprezentować umiejętności aktorskie, recytatorskie i wokalne. Przed bardzo liczną publicznością: starszymi kolegami, nauczycielami oraz najważniejszymi gośćmi - rodzicami, występowały po raz pierwszy. Mimo ogromnej tremy, mali aktorzy wywiązali się wspaniale z przypisanego im zadania. Zostali bardzo ciepło i życzliwie przyjęci do grona uczniów strońskiej szkoły.
       Od tej pory są już pełnoprawnymi obywatelami Szkoły Podstawowej w Stroniu. Teraz pozostało im wywiązać się z podjętych zadań i zobowiązań. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wytrwałości i wspaniałych wyników w nauce.
       Pierwszaki udowodniły, że solidnie pracowały przez pierwszy miesiąc nauki. Uważamy, że mogą być przyjęte do naszej społeczności uczniowskiej.

    

Zobacz zdjęcia z uroczystości!