Szkoła odblaskowa


       Kolejnym sukcesem może poszczycić się nasza szkoła. W niezwykle prestiżowym konkursie "Odblaskowa Szkoła" placówka zajęła wysokie 4 miejsce w Małopolsce! Uroczyste podsumowanie akcji oraz rozdanie nagród laureatom odbyło się 17 grudnia 2013 roku w hali "Wisły" w Krakowie. Podsumowanie akcji połączone było z występem kabaretu Skeczów Męczących oraz koncertem zespołu "Lemon".
       Tegoroczna akcja odblaskowa już po raz czwarty przybrała formę konkursu pn. "Odblaskowa szkoła" skierowanego do wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego. Strońska szkoła staje się powoli liderem w tym konkursie. W drugiej edycji zajęła miejsce XI, w trzeciej VI, a w tegorocznej IV! Widać, że systematyczna praca oraz ogromne zaangażowanie kadry nauczycielskiej z koordynatorem Tomaszem Gebalą na czele przynosi efekty.
       W tym roku ponownie do uczniów strońskiej podstawówki trafiły kamizelki odblaskowe oraz elementy odblaskowe. Odbyło się również szereg imprez towarzyszących temu przedsięwzięciu. Udało się również przeprowadzić pokaz bezpiecznej jazdy na rowerze w zaprzyjaźnionych szkołach w Łękawicy i Brodach. A że wśród uczniów strońskiej szkoły nie brakuje mistrzów bezpiecznej jazdy (V miejsce w Europie), pokazy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
       Do konkursu zgłosiło się 302 szkoły podstawowe z województwa małopolskiego tj. 1/5 wszystkich szkół znajdujących się na terenie naszego województwa.
       Organizatorami tej akcji byli: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, partnerami akcji byli: Małopolski Urząd Wojewódzki, Małopolski Urząd Marszałkowski oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
       Celem akcji było zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Ponadto założeniem akcji było zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność wypełnienia ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
       Pamiątkową statuetkę oraz czek w wysokości 3 tys. zł. nasi uczniowie odebrali z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Pana Aleksandra Palczewskiego.
       Na podstawie zgłoszeń do udziału w akcji, można stwierdzić, że cieszyła się ona dużą popularnością i miała bardzo szeroki zasięg.
       Dzięki tej inicjatywie we wrześniu i październiku br. na terenie woj. małopolskiego w kamizelki odblaskowe zostało wyposażonych 25 tys. uczniów, w elementy odblaskowe zostało wyposażonych 35 tys. uczniów. Odbyło się szereg imprez promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto na stronach internetowych szkół, gmin, oraz na gazetkach szkolnych ukazały się publikacje i zdjęcia na temat akcji. Promocja akcji miała również swój oddźwięk w mediach lokalnych, w mediach ogólno wojewódzkich, w mediach ogólnopolskich.
       Podczas uroczystości wyróżnieni zostali laureaci konkursu, a nagrody wręczali zaproszeni goście Pan podinsp. Rafał Kozłowski - Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Pan Marek Dworak Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, a zarazem Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Pan Aleksander Palczewski Małopolski Kurator Oświaty, Pan mł. insp. Maciej Rymar Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Pan podinsp. Krzysztof Dymura Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Pani Anna Rerak z ramienia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

    

Zobacz zdjęcia z uroczystości!