Święto Edukacji Narodowej       14 października odbyło się spotkanie nagrodzonych nauczycieli z terenu gminy Stryszów. Wójt gminy - Jan Wacławski zaprosił wszystkich wyróżnionych nauczycieli na symboliczne spotkanie przy kawie i ciastku. Święto Edukacji Narodowej, popularnie zwane Dniem Nauczyciela, jest okazją do podziękowania i pogratulowania nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty za codzienny trud i zaangażowanie. To także okazja do spotkania się w szerszym gronie, do wymiany uwag i doświadczeń.

       Wójt Gminy Jan Wacławski w okolicznościowym przemówieniu podkreślił efekty pracy kadry oświatowej gminnych szkół podstawowych i gimnazjum. Efekty ich pracy są rokrocznie weryfikowane pozytywnie poprzez sprawdziany kompetencji, protokoły wizytacji, osiągnięcia uczniów w konkursach na szczeblu powiatu i województwa.

       W tym roku nagrodę wójta otrzymali następujący nauczyciele: mgr Janina Paszta, mgr Barbara Bruzda, mgr Jan Gębala, mgr Lucjan Pająk, mgr Tomasz Gębala i mgr Mariusz Tatar.

    

Zobacz zdjęcia z uroczystości!