Święto Niepodległości


       11 listopada - Święto Niepodległości jest pomnikiem naszej historii, przy którym zbieramy się co roku i na nowo uczymy patriotyzmu. W 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała wolność. Tego dnia Józef Piłsudski zostaje Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich.
       Słowa "BÓG, HONOR, OJCZYZNA" były mottem towarzyszącym Polakom na przestrzeni dziejów naszej państwowości. Stały się one także hasłem przewodnim inscenizacji przygotowanej w naszej szkole z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Inscenizacja przybliżyła najważniejsze działania i losy Polaków od utraty niepodległości, aż po dzień 11 listopada 1918 r.. Była lekcją historii, bogatą w wiedzę i trudną, zważywszy że prowadzoną przez uczniów, którzy historię zaczynają dopiero poznawać.
       Część artystyczna składała się z występów chóru, który przypominał wszystkim zebranym pieśni legionowe oraz patriotyczne, a także z fragmentów prozy oraz poezji, pięknie opracowanej przez uczniów. Akademia miała podniosły charakter. Uświadomiła wszystkim jak trudną drogę przeszedł naród polski, abyśmy obecnie mogli żyć w kraju wolnym, suwerennym! I młodszych i starszych połączył wspólny cel, który zawierał się w słowach wiersza: "(...) Tym co zmarli za Ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa (...)"
       Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Rozumiejąc, że oddając cześć symbolom narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie, zgromadzeni na sali gimnastycznej uczniowie zachowali powagę i spokój.
       Każda rocznica historyczna jest dla nas lekcją patriotyzmu. W historię państwowości polskiej wpisane są liczne czyny zbrojne, których celem była obrona granic ojczystych i suwerenności polskiej. Wspominając, utrwalamy w naszej pamięci tych, którzy walczyli o to, byśmy dzisiaj mogli godnie żyć we własnej, wolnej Ojczyźnie. Akademię przygotowała klasa Va i VI pod kierunkiem nauczyciela historii pani mgr Renaty Elżbiciak.
       11 listopada przedstawiciele szkoły wzięli udział w uroczystej mszy świętej za Ojczyznę w kościele pw. Jana Kantego w Stryszowie oraz wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych w salce katechetycznej.

    

Zobacz zdjęcia z uroczystości!