Szkoła Odkrywców Talentów       W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła podejmuje jeszcze jedno wyzwanie. We wrześniu zgłosiliśmy swój akces w projekcie "Szkoła Odkrywców Talentów". Mamy nadzieję, iż w przyszłym roku szkolnym będziemy mogli pochwalić się przyznaniem naszej szkole tego tytułu. Wyróżnienie przyznawane jest placówkom odkrywającym, promującym i wspierającym uzdolnienia dzieci i młodzieży.

       W związku z udziałem w ww. projekcie nasza szkoła planuje przeprowadzić wiele działań aktywizujących i wspierających naszych uczniów. Wierzymy, iż uda się odkryć niejeden talent!