Święto Edukacji Narodowej

Wiele pięknych kwiatów znamy,
tulipanów, róż i bzów,
my w podzięce dzisiaj mamy
najpiękniejsze kwiaty słów.
Słowo - miłość za Twe troski
słowo - wdzięczność za Twój trud.

Dar to skromny, dar uczniowski
wyśpiewany z serc, jak z nut.
Wiele gwiazd na niebie błyszczy
i srebrzysty płonie nów.
Dziś dla Ciebie mamy wszyscy
najpiękniejsze gwiazdki słów.


       Jak każdego roku w naszej szkole odbyła się wspaniała uroczystość upamiętniająca święto Komisji Edukacji Narodowej, czyli popularny Dzień Nauczyciela. W tym roku akademię przygotowała pani mgr Teresa Okarmus wraz z klasą IIIa.
       Głównymi adresatami uroczystości byli nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. We wspaniale wytworzonej atmosferze uczniowie w humorystyczny sposób opowiadali o swoich belfrach. Na zakończenie wszystkim uczniowie zaśpiewali sto lat i wręczyli kwiaty oraz przygotowane wcześniej upominki.
       Dzień Edukacji Narodowej - to polskie święto obchodzone 14 października. Zastąpił on tradycyjny Dzień Nauczyciela. Na dzień ten przypada rocznica utworzenia przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej. Dzień ten jest w Polsce świętem wszystkich pracowników oświaty.
       Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większości krajów na świecie w różnych dniach (np. w Argentynie 11 września, w Brazylii 15 października, w Chinach 10 września) związanych, podobnie jak w Polsce, z lokalnymi wydarzeniami. World Teachers Day (Światowy Dzień Nauczyciela) pod patronatem UNESCO obchodzony jest od 1994 roku w dniu 5 października.

    

Zobacz zdjęcia z uroczystości!