Projekt "Ochronię mój zabytek"


       Od września 2009 r. do grudnia 2009 r. nasza szkoła bierze udział w projekcie "Ochronię mój zabytek". Projekt koordynowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony. W ramach działań nasi uczniowie wezmą udział w spotkaniach warsztatowych z ekspertami, będą rywalizować w konkursie plastycznym "Ochronię mój zabytek" oraz literackim "Jak ochronić zabytki w mojej gminie".
       Projekt realizowany jest w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".

Cele i założenia projektu:
- Przekazanie dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów wiedzy na temat istoty i wagi kształtowania świadomości dziedzictwa kulturowego;
- Zmotywowanie i zaangażowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego opracowania materiałów dotyczących światowego dziedzictwa (promocja regionu);
- Nagłośnienie problemu ochrony zabytków na terenie Lanckorony, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Stryszowa;
- Wzrost świadomości dzieci i młodzieży z zakresu znaczenia lokalnych zabytków kultury, historii i dziedzictwa narodowego;
- Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za obiekty dziedzictwa kulturowego, szacunku dla lokalnych zabytków oraz historii;
- Zmniejszenia zachowań agresywnych, wandalizmu oraz nieposzanowania dla obiektów, w tym nie tylko zabytkowych;
- Ograniczenie przestępczości związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego (handel, kradzież).

Co zyskają młodzi ludzie?
- Świadomość wagi dziedzictwa kulturowego i ich udziału w nim;
- Umiejętność pracy zespołowej i komunikacji interpersonalnej;
- Rozwinięcie umiejętności organizacyjnych;
- Możliwość wykazania się pomysłowością, kreatywnością, wiedzą z różnych dziedzin, umiejętnością skutecznego komunikowania się, a także tolerancją i otwartością;
- Poznanie innych metod pracy, alternatywnych sposobów rozwiązywania problemów.