Święto Konstytucji III-maja

" Dziś jest radosny dla nas dzień,
wiosenny dzień majowy
i choć rokrocznie taki sam,
lecz wciąż jak gdyby nowy.
Bo w dniu tym w sercach polskich dzieci
Miłość dla Polski wstaje,
I najpiękniejsze serc swoich kwiaty
Każde w ofierze chętnie daje.
Kwiaty te to nasze myśli,
Błyszczące miłości rosą.
Kwiaty te to nasze czyny,
Co Polsce przyszłość niosą!

Dla Ciebie, Polsko, je zbieramy!
U stóp Twych, Polsko, je składamy !"       Dnia 29 kwietnia 2010 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 219 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademię przygotowali uczniowie klasy II a i IV b wraz z panią Teresą Okarmus. Uroczystość miała bardzo podniosły i wzruszający charakter. Była bogatą w wiedzę lekcją historii dla całej społeczności szkolnej. Po to przypominamy karty historii, by czerpać z nich siłę i mądrość - wartości, które pozwalały Polakom przetrwać. Oddając cześć i szacunek przeszłym pokoleniom pamiętajmy, że: "Naród, który zapomina o historii własnej Ojczyzny traci swoją tożsamość i skazany jest na zagładę. Naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości.".

Trochę historii...

       Konstytucja 3 maja to pierwsza w Europie, a druga na świecie ustawa regulująca prawa obywatelskie. Była i jest symbolem niezależności, nadziei i wolności. Została przygotowana przez światłych Polaków - patriotów, między innymi: Stanisława Małachowskiego, Hugona Kołłątaja, Ignacego Potockiego, Stanisława Staszica i uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791r. Miała podtrzymać chylącą się ku upadkowi Ojczyznę, dawała Polsce szanse na przetrwanie, na lepsze jutro.
      Dzień 3 maja został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce, natomiast zastąpione obchodami Święta 1 Maja. W styczniu 1951 r. święto to zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. Do roku 1989, w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt narodowych.
      Dziś kontynuujemy tę tradycję wpisaną i głęboko zakorzenioną w naszej historii narodowej.

    

Zobacz zdjęcia z uroczystości!