Test EUROFIT       W styczniu 2009 r. 360 uczniów klas IV - VI szkół podstawowych w województwie małopolskim objęto projektem badawczym "Zachowania zdrowotne a sprawność fizyczna uczniów starszych klas szkoły podstawowej".

       Kierownikiem badań jest Pani mgr Barbara Grabowska wizytator Kuratorium Oświaty Delegatury w Wadowicach a jednostką badawczą Katedra Nauk Biologicznych Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Udział w badaniu był dobrowolny. Na 78 uczniów klas IV-VI badaniu poddało się 74 uczniów naszej szkoły.

       Do oceny zachowań zdrowotnych wykorzystano standaryzowany kwestionariusz składający się z 30 pytań. Sprawność fizyczną mierzono Testem Sprawności Fizycznej "EUROFIT" na który złożyło się 9 prób: - postawa równoważna na jednej nodze, - w siadzie skłon dosiężny w przód, - szybkość ruchów ręki - stukanie w krążki, - skok w dal z miejsca, - zaciskanie ręki na dynamometrze, - wytrzymałość mięśni brzucha - z leżenia siady, - wytrzymałość siłowa mięśni ramion i barków - zwis na ramionach ugiętych, - szybkość biegowa - bieg wahadłowy 10 x 5 m, - wytrzymałość krążeniowo - oddechowa (bieg: klasa IV - 3 min., klasa V - 6 min., klasa VI - 9 min.)

      Badani wszystkie próby wykonywali boso. W czasie badania panowała miła, zabawna atmosfera. Wychowanie fizyczne to jeden z przedmiotów obowiązkowych w szkole. Sprawność fizyczna jest pomocna nie tylko w sporcie, ale także główny czynnik w prowadzeniu szczęśliwego i pełniejszego życia. Uczniom biorącym udział w realizacji wyżej opisanego projektu dziękuje i gratuluję wysokiej sprawności oraz świadomości. Ruch jest w stanie zastąpić wszystkie lekarstwa, natomiast lekarstwa ruchu nie zastąpią. Bardzo cieszy fakt, że uczniowie naszej szkoły mają pozytywny stosunek do zajęć wychowania fizycznego co przekłada się na wyniki sportowe szkoły i świadomość, że wychowanie fizyczne zapewnia ruch, radość i rozwój.

    

Zobacz zdjęcia!