Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej gminie       Pracownicy stryszowskiej oświaty, począwszy od nauczycieli, pracowników administracyjnych i nauczycieli po emerytów, tradycyjnie spotykają się podczas Święta Komisji Edukacji Narodowej w Dworze Senator w Zakrzowie. Tegoroczne obchody zorganizowano w przeddzień Dnia Nauczyciela i miały one szczególny wymiar, gdyż gościł na nich Małopolski Kurator Oświaty Artur Dzigański, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach Halina Chimer, starszy wizytator Barbara Grabowska oraz przedstawiciele samorządu lokalnego z włodarzem gminy Janem Wacławskim na czele.

       Część oficjalną poprzedziła Msza Św. w Kościele Parafialnym w Zakrzowie pod wezwaniem Św. Anny, odprawiona przez kanonika ks. Mariana Chyrca. Kurator w swoim wystąpieniu podkreślił wysoką pozycję małopolskiej oświaty w Polsce, która jest efektem trudnej ciężkiej pracy całego środowiska.

       Wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski nie kryjąc zadowolenia z obecności tak ważnych osób na uroczystości, podkreślił efekty pracy samorządu lokalnego na niwie oświaty, który dba o poprawę bazy lokalowej i materialnej szkół, przeznacza środki budżetowe na zajęcia pozalekcyjne, aktywnie aplikuje o środki unijne i krajowe przeznaczone na aktywizująca i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkół wiejskich. Jednak dobry poziom stryszowskiej oświaty uzależniony jest od samych nauczycieli, niosących kaganek oświaty wypełniony wiedzą. Za serce włożone w nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży, za dobre wyniki w egzaminach zewnętrznych - w sprawdzianie dla uczniów klas VI i egzaminie dla gimnazjalistów, za udział w licznych konkursach, w tym laureatów i finalistów szczebla małopolskiego, za sukcesy na niwie sportowej, wójt złożył nauczycielom gorące podziękowania i słowa uznania. Nakłady i wkład pracy w kapitał ludzki, na rzecz dzieci i młodzieży powinny procentować w przyszłości dla dobra Małej Ojczyzny Gminy Stryszów dla regionu i Polski. Poprzeczka oświatowa małopolskiej i gminnej oświaty niech będzie zawieszona wysoko jak obecnie a nawet wyżej- mówił włodarz stryszowskiego samorządu Jan Wacławski.

       W swoimi wystąpieniu nawiązał do wielkiego Nauczyciela Polaków, Jana Pawła II - papieża, wybranego na Stolicę Piotrową 30 lat temu, 16 października 1978 r. - który wielokrotnie kierował swoje gorące słowa do środowiska nauczycieli i wychowawców. W homilii podczas Mszy Św. w Łowiczu 14 czerwca 1999r. Ojciec Święty mówił:

       Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjedliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.

       Kunsztem artystycznym wykazali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Stryszowie rozbawiając do łez uczestników dnia nauczyciela, przedstawiając wielowątkowe życie klasy i modę szkolną na wesoło. Opiekunem, scenografem, reżyserem kabareciarzy jest polonistka Maria Zborowska.

      

Małgorzata Ryś - Przedszkole Samorządowe w Stroniu
Lucyna Wacławska - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Jan Gębala - Szkoła Podstawowa w Stroniu
Marek Kwartnik - Szkoła Podstawowa w Łękawicy       Dyrektorzy szkół przyznali nagrody swoim nauczycielom. Wśród nagrodzonych znaleźli się następujący nauczyciele strońskiej szkoły: Otrzymali je nauczyciele:
1. mgr Renata Elżbieciak
2. mgr Jolanta Pilch
3. mgr Maria Pióro
4. mgr Małgorzata PorębskaŹródło: www.stryszow.pl

    

Zobacz zdjęcia z uroczystości!