Dzień Edukacji Narodowej

"Takich nauczycieli świat chwalił i chwali,
którzy ucząc czynili, czyniąc nauczali"

(Minasowicz)       Dzień 14 października już od wielu lat niezmiennie kojarzy się ze Świętem Edukacji Narodowej, potocznie zwanym Dniem Nauczyciela. Data ta została wybrana nieprzypadkowo, bowiem to właśnie 14 października 1773 roku Sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej - pierwsze na świecie ministerstwo oświaty. W każdej szkole dzień ten jest okazją do wyrażenia wdzięczności nauczycielom za trud i poświęcenie włożone w pracę z młodzieżą.

       Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większości krajów na świecie w różnych dniach (np. w Argentynie 11 września, w Brazylii 15 października, w Chinach 10 września) związanych, podobnie jak w Polsce, z lokalnymi wydarzeniami. World Teachers Day (Światowy Dzień Nauczyciela) pod patronatem UNESCO obchodzony jest od 1994 roku w dniu 5 października.

       "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie" - ten cytat najdobitniej określa rolę nauczyciela i szkoły w życiu każdego młodego człowieka i narodu. Jest to rola niełatwa, ale przynosząca pedagogom wiele radości i satysfakcji w pracy z dziećmi i młodzieżą. O tym, że uczniowie Szkoły Podstawowej w Stroniu doceniają trud swych nauczycieli, mogli się ci drudzy przekonać 13.10.2008 r. Tego dnia o godz.11.00 w sali gimnastycznej rozpoczęły się uroczystości obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Głównymi adresatami uroczystości byli nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. W tym roku akademię przygotowali uczniowie klasy IIIb wraz ze swoją wychowawczynią, panią mgr Terasą Baca.

       W imieniu Rady Rodziców, jej przewodnicząca Pani Marzena Burdek złożyła na ręce Pana Dyrektora Jana Gębali kwiaty oraz życzenia całemu Gronu Pedagogicznemu naszej szkoły.

Komisja Edukacji Narodowej
Pierwsze na świecie ministerstwo oświaty powstałe na mocy uchwały Sejmu z dnia 14 października 1773 roku. Pełna, pierwotna nazwa komisji brzmiała : "Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca". Inicjatorem jej powstania był ksiądz Hugo Kołłątaj. KEN powstała po rozwiązaniu w w 1773 roku zakonu jezuitów, który do tej pory sprawował piecze nad edukacją w Rzeczypospolitej. W pierwszych latach działania komisja opracowała i wprowadziła trójstopniowy model edukacji. Stopień pierwszy - szkoły parafialne (dla niższych stanów - chłopów i mieszczan), stopień drugi - przeznaczone dla rodzin szlacheckich szkoły powiatowe i stopień trzeci, najwyższy, dla najbardziej uzdolnionych - uniwersytety (w tych czasach istniały dwa : w Krakowie i Wilnie). Do głównych reform systemu oświaty, obok wprowadzenia trzystopniowego podziału, zaliczyć należy: opracowanie nowych systemów nauczania, wprowadzenie podręczników w języku polskim, wprowadzenie polskiej terminologii naukowej, reformę Akademii Wileńskiej i Krakowskiej, utworzenie seminariów dla nauczycieli, wprowadzenie w szkołach wychowania fizycznego, utworzenie; Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych; (instytucja opracowująca podręczniki i programy nauczania), dopuszczenie dziewcząt do edukacji na równych prawach z chłopcami.

      

    

Zobacz zdjęcia z uroczystości!