"Już pływam"       Trwa już II edycja programu "Już pływam". Nasza szkoła (podobnie jak w pierwszej edycji) bierze w nim udział. Tym razem jednak projekt jest adresowany do mniejszej ilości uczniów. W pierwszej edycji zostało nim objętych aż 45 uczniów, w drugiej 15.

       Pozyskane środki finansowe w całości pokrywają koszty nauki pływania (przejazd na basen, pobyt ba basenie oraz koszt instruktora).

       Cały projekt obejmuje 20 godzin nauki pływania i trwa przez 10 kolejnych tygodni. A więc zaczynamy we wrześniu - kończymy w połowie listopada.

       Nasza szkoła realizuje program nauki pływania na basenie "Delfin" w Wadowicach. Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony naszych uczniów. Zajęcia na basenie są nie tylko doskonałą formą spędzania wolnego czasu, pozwalają również uczniom podnosić swoje umiejętności pływackie oraz doskonalić sprawność ruchową. Niektóre dzieci oswajają się tylko z wodą, ale inne potrafią zaskakiwać swoich instruktorów kondycją i talentem pływackim. Może i w tej grupie rośnie talent na miarę Otylii Jędrzejczak, czekamy na chwilę, gdy się ujawni!!!