Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej gminie      To już tradycja, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszyscy nauczyciele z terenu gminy Stryszów spotykają się aby wspólnie uczcić swoje święto. Nie inaczej było w tym roku.

      W poniedziałek, 15 października 2007 roku, w Restauracji "Dwór Senator" w Zakrzowie miała miejsce już kolejna taka uroczystość. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organu prowadzącego w osobach: Wójt Gminy Stryszów - Pan mgr Jan Wacławski i Skarbnik Gminy Stryszów - Pani mgr Maria Studnicka oraz nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych i byli pracownicy szkół i przedszkoli.

      Święto Edukacji Narodowej połączone jest z wręczeniem Nagród Wójta i Nagród Dyrektorów dla zasłużonych nauczycieli gminy Stryszów.

      Wśród nagrodzonych dyrektorów znalazł się nasz Pan Dyrektor mgr Jan Gębala - serdecznie gratulujemy!

      Z kolei z rąk Pana Dyrektora nagrody otrzymali następujący nauczyciele naszej szkoły: mgr Anna Zawiła, mgr Maria Talga oraz mgr Tomasz Gębala.

      Spotkania nauczycieli, pracowników oświaty oraz organu prowadzącego i nadzorującego z okazji Dnia Edukacji Narodowej mają wieloletnią tradycję w gminie Stryszów. Zawsze ich organizatorem był i jest Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Stryszowie. W bieżącym roku ten uroczysty wieczór uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej z Łękawicy. Uczestnicy spotkania po kolacji swoje święto uczcili lampką szampana i pysznym ciastem.