Odwiedziny biskupa Jana Zająca       2 czerwca o godzinie 10 naszą szkołę zaszczycił swoją obecnością ksiądz biskup Jan Zając. Przez kilka dni ksiądz biskup gościł w naszej parafii, jego obecność związana była z wizytacją duszpasterską. Pomimo bardzo napiętego harmonogramu udało się znaleźć kilka chwil aby ksiądz biskup odwiedził mury strońskiej szkoły.

       W imieniu społeczności szkolnej Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Jana Zająca przywitali uczniowie Maryna Kawa i Tomasz Gnojek oraz dyrektor szkoły Jan Gębala. Spotkanie odbyło się na sali gimnastycznej i miało bardzo miły charakter.

       Na koniec biskup udzielił wszystkim błogosławieństwa, a następnie udał się na spotkanie z gronem pedagogicznym. Podczas tego spotkania nasz gość chciał poznać środowisko, w którym żyjemy, problemy z jakimi się spotykamy. Rozmowa była prowadzona w bardzo miłej atmosferze. W słowie skierowanym do nauczycieli zwrócił uwagę na szkołę jako Alma Mater - matkę, która karmi nie tylko intelektualnie, ale przede wszystkim duchowo. Nauczyciel powinien nie tylko kompetentnie przekazywać wiedzę ale także kształtować ducha wychowanków.

       Uwieńczeniem wizyty było wspólne zdjęcie z dostojnym gościem. Zarówno grono pedagogiczne jak i uczniowie bardzo przeżyli to spotkanie, a słowa księdza biskupa zapadły głęboko w sercach uczestników spotkania.

    

Galeria zdjęć!