"Już pływam"       Miło jest nam poinformować, iż Gmina Stryszów znalazła się wśród 56 gmin z terenu Małopolski, którym została udzielona pomoc finansowa na realizację projektów z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno - sportowych w formie nauki pływania w 2007 r.

      Projekt pod nazwą "Nie straszne mi pływanie w akwenie i basenie" uzyskał pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Pozyskane środki finansowe w całości pokrywają koszty nauki pływania dla części uczniów z terenu nasze gminy (przejazd na basen, pobyt ba basenie oraz koszt instruktorów).

      W projekcie biorą udział szkoły podstawowe z terenu Gminy Stryszów. 45 uczniów z naszej szkoły zostało podzielonych na 3 grupy 15-osobowe. Każda z grup realizuje program prowadzony przez instruktorów nauki pływania w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Cały projekt obejmuje 20 godzin nauki pływania (dla każdej z grup) i trwa przez 10 kolejnych tygodni. A więc zaczynamy w październiku - kończymy w połowie grudnia.

      Nasza szkoła realizuje program nauki pływania na basenie "Delfin" w Wadowicach. Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony naszych uczniów. Zajęcia na basenie są nie tylko doskonałą formą spędzania wolnego czasu, pozwalają również uczniom podnosić swoje umiejętności pływackie oraz doskonalić sprawność ruchową. Niektóre dzieci oswajają się tylko z wodą, ale inne potrafią zaskakiwać swoich instruktorów kondycją i talentem pływackim. Może i w tej grupie rośnie talent na miarę Otylii Jędrzejczak, czekamy na chwilę, gdy się ujawni!!!

    

Galeria zdjęć!