"Ślubowanie klas pierwszych"

Tradycji szkolnej stało się zadość!

       27 listopada 2006 r. uczniowie dwóch klas pierwszych zostali uroczyście przyjęci do grona braci szkolnej strońskiej szkoły. Obrzęd ślubowania i pasowania poprzedziła cześć artystyczna przygotowana przez uczniów pod czujnym okiem wychowawczyń. Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje recytatorskie i wokalne umiejętności. Zadanie dostarczyło wielu przeżyć, bowiem przed tak liczną widownią dzieci zaprezentowały się pierwszy raz. Jednak w przyjaznej , pełnej życzliwości atmosferze, jaka panowała wśród zebranych starszych kolegów, nauczycieli oraz najmilszych sercu dzieci - rodziców uczniowie wywiązali się ze swojego zadania wzorowo.
       Teraz pozostaje jedynie wywiązać się z podjętych uczniowskich zobowiązań. Wszystkim uczennicom i uczniom życzymy wytrwałości na progu szkolnej kariery.

    

Zobacz zdjęcia z uroczystości!